رضا بیات

رضا بیات

مقالات ارسال شده
دیتابیس

مرتب سازی (Sort) اطلاعات در SQL

بمنظور مرتب سازی به صورت نزولی و یا صعودی نتیجه  کوئریها (نه داده های جدول اصلی) از دستور Order By استفاده می شود. فراموش نکنید که اگر شرط نیز داشته باشید بایستی بعد از Where استفاده شو...

دیتابیس

کار با مقدار NULL در SQL

مقدار NULL به معنی هیچ و پوچ می باشد به عبارتی یک مقدار است و با صفر یا Blank برابر نیست. جهت دستری بایستی از IS NULL و یا NOT IS NULL استفاده کنیم     بمنظور ویرایش ف...

سیسکو

راه اندازی Trunk در سیسکو

پورتهای (Interface) سوئیچها علاوه بر لایه دو بودن هم می توانند در برخی از مدلها لایه سه باشند که جهت فعالیت حتماً نیازمند داشتن IP هستند و مفهوم VLAN و Trunk برای پورتهای لایه سه بی معنی است....

دیتابیس

اعمال شروط در T-SQL

جهت محدود کردن نمایش اطلاعات جداول که خود باعث ارائه اطلاعات دقیق تر به کاربر می شود بایستی از شروط استفاده کنیم که این مهم در زبان T-SQL به کمک Where انجام می شود. محدود کردن اطلاعات خود باعث افزایش...

دوره‌های ارسال شده