رضا بیات

رضا بیات

مقالات ارسال شده
دیتابیس

آشنایی با دستورات T-SQL

DQL(Data Query Language) این خاصیت دستورات پرس و جوی داده ها را برعهده دارد که تنها از یک دستور به نام Select تشکیل شده که بیشترین حجم کاری را برای یک کاربر که با SQL کار می کند را در برمی گیر...

دیتابیس

SQL چیست؟

Structured Query Language زبان پرس و جو ساخت یافته است و هدف اصلی آن دست یابی و کنترل داده ها است مفهوم SQL جزء استاندارهای ANSI است و در اغلب DBMS  ها مطرح دنیا مورد است...

دیتابیس

آشنایی با Schema در SQL Server

از نسخه 2005 به بعد امکان ایجاد Schema به وجود آمده که یک ظرف یا Container (دربرگیرنده) است جهت قرار گرفتن اشیاء داخل آن بمنظور پیاده سازی کنترلهای Security Schemaدر سيستم پايگاه داد...

سیسکو

آشنایی با Trunk در سیسکو

شبکه های flat شبکه های هستند که فاقد vlan هستند و بزرگترین مشکل آنها Malicions Code (مثل worm) است. در صورت نفوز worm ها به یک شبکه به راحتی از طریق Broadcast و Multicast منتشر می شوند و کل شبکه...

دوره‌های ارسال شده