رضا بیات

رضا بیات

مقالات ارسال شده
سیسکو

راه اندازی vlan در سیسکو

vlan  یک مفهوم لایه دو است به عبارتی در داخل سوئیچ های لایه دو قابل پیاده سازی است. پورتهای سوئیچ را می توانیم داخل یک vlan عضو کنیم و به صورت پیش فرض تمام پورتها سوئیچ داخل vlan1 عضو ه...

شبکه

VLAN چیست؟

Virtual Local Area Networks)  VLAN) ، یکی از تکنولوژی های شبکه است. رشد  شبکه های LAN و ضرورت کاهش هزینه ها برای تجهیزات گرانقیمت بدون از دست دادن کارآئی و امنیت ، اهمیت و ضرورت استفاده از V...

شبکه

Collision Domain یا محدوده برخورد

واژه Collision به معنای تصادف یا برخورد است. Collision یا همان تصادف زمانی اتفاق می افتد که دو دستگاه در یک شبکه Ethernet می خواهند بصورت همزمان سیگنال های خودر ار ارسال و دریافت کنند و این سیگنا...

شبکه

Broadcast Domain

Broadcast امری لازم در شبکه میباشد که بسیاری از پروتکل ها مهم شبکه مثل ARP , DHCP و ... از استفاده می کنند و حیات آنها مستلزم Broadcast می باشد. Broadcast Domain محدوده ای از شبکه است ک...

دوره‌های ارسال شده