شبکه

Collision Domain یا محدوده برخورد

واژه Collision به معنای تصادف یا برخورد است. Collision یا همان تصادف زمانی اتفاق می افتد که دو دستگاه در یک شبکه Ethernet می خواهند بصورت همزمان سیگنال های خودر ار ارسال و دریافت کنند و این سیگنا...

ویندوز

تنظیمات اختصاص IP در ویندوز

جهت  انجام تنظیمات IP در ویندوز می توان مراحل را طبق اشکال زیر دنبال کنید. اگر در محیط یک شبکه مثل دامین قرار دارید و سرویس DHCP در شبکه فعال باشد با اتصال به شبکه در صورتی که تنظیمات در حالت Obt...